Politica de confidentialitate

S.C. CUB PRODCOM SRL. este administratorul site-ului cafeterie.ro si  se angajeaza sa pastreze caracterul confidential al informatiei furnizate de catre clienti la momentul inregistrarii pe site. Datele cu caracter personal nu vor fi vandute, schimbate sau inchiriate catre terti.

Administratorii site-ului cafeterie.ro sunt inscrisi in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub numarul 30866.

Toate datele introduse pe site-ul cafeterie.ro sunt confidentiale şi nu vor fi transmise catre terte parti  Datele personale ale clientilor cafeterie.ro sunt necesare pentru administrarea comenzii si prelucrarea ei in cele mai bune conditii (cuprinzand metodele de comunicare si livrarea), ele neputand fi obiectul unei vanzari sau instrainari de orice fel catre o terta societate.

Prin intermediul site-ului cafeterie.ro se colectează doar informaţii necesare creării contului de client (adresa de email) și informaţii necesare finalizării și livrarii comenzii (numele complet, adresa de facturare, de livrare, numărul de telefon, etc). 

Dupa completarea formularului de inregistrare, utilizatorul va primi un cont si o parola pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este in intregime responsabil pentru pastrarea confidentialitatii asupra numelui de cont/adresei de e-mail si a parolei asociate. De asemenea, utilizatorul este in intregime responsabil de toate activitatile si informatiile care sunt transmise din contul care i-a fost alocat. In cazul accesarii neautorizate a contului de catre persoane terte, din orice motive, compania nu isi asuma nici o responsabilitate fata de consectintele care pot aparea.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, S.C. CUB PRODCOM S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Str. Dr.Raureanu nr. 7, ap.6, Sector 5, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/2337/1996, C.I.F. 8336945, Atribut fiscal RO, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul specificat, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră .

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării lor de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali ai persoanei vizate, salariaţii operatorului, curierul şi partenerii contractuali ai acestuia.

În fiecare pagină unde vă cerem informaţii personale, va exista şi un link (o legătură) prin intermediul căruia veţi fi întrebat(ă):

Am citit si sunt de acord cu Politica de confidentialitate?

Daca nu va veti da acordul, datele dvs. nu vor fi inregistrate.  Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele dumneavoastră personale, acestea fiind necesare realizarii documentelor fiscale de vanzare si a livrarii prin intermediul curierului a produselor comandate . Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea de a va livra marfa la adresa solicitata .In acest caz ,va rugam sa ridicati personal marfa de la sediul nostru !

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare) si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, aveţi următoarele drepturi privind colectarea şi prelucrarea datelor personale: dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul de informare (art. 12), de acces la date (art. 13), de opoziţie (art. 15), de a vă adresa justiţiei (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la S.C. CUB PRODCOM S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Str. Dr. Raureanu nr.7,ap.6,sector 5 .

Dacă unele dintre aceste date despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil, prin una din modalităţile enumerate mai sus.

Pentru orice informatii suplimentare sau nelamuriri, va rugam sa ne contactati pe adresa de mail contact@cafeterie.ro.

Utilizatorul din contul sau are acces la urmatoarele actiuni asupra datelor sale personale :

1. editarea tuturor datelor personale.
2. posibilitatea descărcării tutulor datelor în format CSV, inclusiv rapoarte
3. posibilitate de ștergere a tuturor datelor personale